Kulturåret 2021 – Verksamhetsberättelse för resultatenheten för kultur

Resultatenheten för kultur ansvarar för Esbo stads kulturutbud och kulturprofil. Resultatenheten består av fem serviceområden: stadsbiblioteket, stadsmuseet, stadsorkestern Tapiola Sinfonietta, evenemangs- och kulturtjänsterna samt kulturens kontakttjänster.

Helheten för framtidsvisionerna för kulturen går under namnet KulturEsbo 2030. Enligt den är 2030 års Esbo en kreativ och modig kulturstad som stödjer en hållbar livsstil. Samarbetet mellan olika sektorer fungerar och staden skördar framgång med en experimentell och nyfiken attityd. Kultur och konst genomsyrar stadens anda, vardagslivet, den fysiska stadsmiljön och Esbobornas identitet.