Kulttuurin vuosi 2021 − Kulttuurin tulosyksikön toimintakertomus

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti kaikkeen kulttuuritoimintaan, mutta toiminta mukautui ketterästi muuttuviin tilanteisiin. Vuoteen mahtui pandemiasta huolimatta toivon pilkahduksia, uusia avauksia sekä kohtaamisen iloa. Voit halutessasi ladata toimintakertomuksen PDF-tiedostomuodossa sivun lopusta.

Espoo-päivä Träskändan kartanopuistossa.Kuva: Kerttu Penttilä / Kaupunkitapahtumat Espoo

Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu viisi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, tapahtuma- ja kulttuuripalvelut sekä kulttuurin yhteyspalvelut.

Kulttuurin tulevaisuuden linjauksia kutsutaan nimellä KulttuuriEspoo 2030, jonka mukaan vuonna 2030 Espoo on luova ja rohkea kulttuurikaupunki, joka tukee kestävää elämäntapaa. Eri sektoreiden välinen yhteistyö toimii ja kaupunki menestyy kokeilevalla ja uteliaalla asenteella. Kulttuuri ja taide ovat läsnä kaupungin hengessä, asukkaiden arjessa, fyysisessä kaupunkiympäristössä ja espoolaisessa identiteetissä.