Kultur tillsammans

Kultur tillsammans är ett nationellt utvecklingsuppdrag inom kommunernas kulturverksamhet som stöds av Undervisnings- och kulturministeriet. Vi skapar nätverk för aktörer inom kommunsektorn, delar information och fungerar som kontaktpunkt för utvecklingen av kommunernas kulturverksamhet. Utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans samordnas av Esbo stad.