Stadens kulturlokaler består av: Esbo kulturcentrum i Hagalund, som är huvudscenen för estradkonst och kulturliv i Esbo; Sellosalen i Alberga, som har högklassig akustik; Kannusali i Esbo centrum, som är en mångsidig lokal för olika evenemang; barnkulturcentret Aurora, som är en glädjefylld träffpunkt för barn och vuxna samt utställningscentret WeeGee i Hagalund, som är ett mångsidigt hus för museer, utställningar och evenemang. Stadens kulturlokaler drivs av serviceområdet kulturhus och kulturtjänster, som svarar för verksamhet, utrustning och teknik. Kulturhus och kulturtjänster ansvarar också för det lokala kulturarbetet runtom i staden och främjar och samordnar lokala evenemang i samarbete med aktörer och partner.