Kulturhus och kulturcentrum

Esbo Evenemangs- och kulturtjänsters enheter består av Esbo kulturcentrumet i Hagalund som är huvudscenen för scenkonst och kulturliv, musikhuset Sellosalen i Alberga med avancerad akustik, den mångsidigt användbara Kannussalen i kärnan av Esbo centrum, den glada träffpunkten Barnkulturcentret Aurora i Träskända för barn och vuxna, enheten Stadsevenemang som arrangerar konst och kultur utanför kända kulturhus samt det mångsidiga Utställningscentret WeeGee i Hagalund med museer, utställningar och evenemang. Evenemangs- och kulturtjänsterna ansvarar för verksamheten i kulturhusen och -lokalerna, deras utrustning och innehåll av hög kvalitet samt för profilerade evenemang inom stadskulturen.