Kollektivtrafik

Fungerande kollektivtrafiktjänster är en central del av trafiken i Esbo. Omkring en femtedel av de resor Esboborna gör företas med kollektivtrafik. Om vi räknar ihop alla resor som Esboborna gör till fots, med cykel och med kollektivtrafik, blir det över hälften av alla resor som de gör. Stadens kollektivtrafik utvecklas målmedvetet som en del av huvudstadsregionen.