Kollektivtrafik i Esbo

Stadens kollektivtrafik utvecklas målmedvetet som en del av huvudstadsregionen.

För anordnandet av kollektivtrafiken, såsom planeringen av linjenätverket, tidtabeller, reseplaneraren och biljettsystemet ansvarar Helsingforsregionens trafik, HRT(extern länk). Esbo stad har ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur, såsom byggande och underhåll av terminaler och hållplatser.

Rådgivning och respons

Respons om kollektivtrafiken, tidtabellerna och biljettsystemet kan skickas direkt till HRT:

Respons om busshållplatser kan skickas till Esbo stad via responsfunktionen högst uppe på sidan.

Hela Esbo