Anvisningar för att organisera evenemang

Esbo är en mångsidig evenemangsstad, där du kan ordna både stora publiktillställningar och små lokala tillställningar. Här hittar du de viktigaste anvisningarna för hur du ordnar evenemang och tillställningar.

Många aktörer övervakar ordnandet av offentliga tillställningar. Arrangören ska i god tid före tillställningen ombesörja alla behövliga tillstånd, anmälningar och arrangemang. På denna webbplats får du veta mera om vilka anvisningar Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk och polisen gett när det gäller offentliga tillställningar i Esbo. Ibland kan det på grund av evenemangets art behövas också sådana tillstånd, anmälningar eller åtgärder som inte nämns här. Via länkarna på denna sida hittar du information om aktuella tillställningar i Esbo. Välkommen att skapa en tillställning i Esbo!

Arrangörer berättar

Alla tillställningar är individuella och ska därför ha sina egna kanaler och planeras enligt sina specifika behov. Planeringen av en tillställning blir lättare om du har goda nätverk att tillgå och tar del av andras tips. På denna webbsida kan du läsa om andra arrangörers erfarenheter av de olika planeringsskedena. Genom exemplen lär du dig hur det i praktiken går till när man genomför en tillställning och hur man löser olika situationer och tillgodoser olika behov.