Samlingar

KAMU Esbo stadsmuseum dokumenterar Esbobornas förflutna och nutid tillsammans med stadens invånare. Museet dokumenterar bland annat olika Esbos industriella verksamhet, skärgårdens historia och urbaniseringen i Esbo. Även nutida fenomen som hör till livet i staden dokumenteras.

Museets historiska material på ett sök – Ekm.finna.fi

Finna är en söktjänst där du kan bläddra igenom KAMU Esbo stadsmuseums bilder, föremål och arkivsamlingar.
Bekanta dig med KAMUs Finna(extern länk)

Tusentals berättelser lagrade i museets samlingar

KAMUs bildsamlingar visar Esbo och livet i Esbo från 1800-talet till dags dato. 
Bildsamlingarna

Museisamlingarnas föremål berättar om Esbos historia, till exempel om livet i den gamla landssocknen. Vi dokumenterar också dagens esbobors vardag och fest. 
Föremålssamlingarna

I KAMUs museiarkiv lagras olika dokument, kartor, byggnadsritningar och minneskunskapsmaterial. Samlingarna innehåller även trycksaker, tidningar och böcker samt en del audiovisuellt material. 
Museiarkiv

Har du något som du vill donera till museet? 

Museet tar emot föremål, bilder och skriftligt material med anknytning till Esbo. När du vill göra en donation till museet, vänligen kontakta oss i förväg. Berätta så mycket bakgrundsinformation som möjligt när du kontaktar oss om materialet, så att museets experter kan bedöma dess lämplighet för samlingen.
Kontakt: museokokoelmat@espoo.fi

 

Köklax glasbruks produkter.