Utställningar

Utställningar med miljö- och naturtema bjuder på information, aha-upplevelser, inspiration och estetik. På utställningarna kan också de som har svårt att röra sig i naturen undersöka naturens under.

Tillfälliga utställningar i Naturens hus Villa Elfvik 

De tillfälliga utställningarna i Naturens hus ger information om en hållbar livsstil och naturens mångfald.

Leve Esbo – basutställningen i Naturens hus 

I Naturens hus Villa Elfvik kan du bekanta dig med den fina Esbonaturen under alla årstider. Leve Esbo är en permanent utställning som förevisar särdragen i Esbonaturen: lundar, fågelvatten, närskogar och skärgården.  

Utställningen innehåller aktiviteter där du får utnyttja alla sinnen. Du kan lyssna på fågelsång, smeka en rävpäls och kika in i luckor. Du kan själv ta med dig små naturunder och undersöka dem med ett mikroskop. 

Utställningen uppmuntrar dig att fundera på vad du själv kunde göra för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, till exempel för att stoppa spridningen av mikroplaster i vattnet. Du kan hänga upp sådana skyltar för goda gärningar runtom på utställningen.