Utställningar

Utställningar med miljö- och naturtema bjuder på information, aha-upplevelser, inspiration och estetik. På utställningarna kan också de som har svårt att röra sig i naturen undersöka naturens under.

Tillfälliga utställningar i Naturens hus Villa Elfvik 

De tillfälliga utställningarna i Naturens hus ger information om en hållbar livsstil och naturens mångfald.

1.12.2021 - 23.1.2022, Plastens berättelse – från skräp till produkt

26.1. - 6.3.2022, Årets Naturbilder 2021

9.3. - 1.5.2022, Fotografiutställningen Min granne flygekorren

Leve Esbo – basutställningen i Naturens hus 

I Naturens hus Villa Elfvik kan du bekanta dig med den fina Esbonaturen under alla årstider. Leve Esbo är en permanent utställning som förevisar särdragen i Esbonaturen: lundar, fågelvatten, närskogar och skärgården.  

Utställningen innehåller aktiviteter där du får utnyttja alla sinnen. Du kan lyssna på fågelsång, smeka en rävpäls och kika in i luckor. Du kan själv ta med dig små naturunder och undersöka dem med ett mikroskop.