Naturens hus Villa Elfvik ligger i Bruksstranden i Bredvik i Esbo. Adressen är Elfviksvägen 4, Esbo.

Till fots eller med cykel

Naturens hus är beläget vid Strandpromenaden i Esbo på Bredvikens strand. På Elfviksvägens parkeringsplats finns en stadscykelstation 200 meter från huset.

Esbos Strandpromenaden på kartan(extern länk)
Stadscyklar(extern länk)

Med kollektivtrafik

På Ring I går bussarna 113, 212, 213N, 550 och 555 och på Åboleden 213 och 280.
Med tågen A, E, L, U, X och Y kommer du till Alberga station och vidare därifrån med buss. 
Du hittar en lämplig förbindelse via Reseplaneraren. Den närmaste hållplatsen på Ring I är Kronoborgsvägen och på Åboleden Alknuten.

Reseplaneraren(extern länk)

Med bil

Kör upp vid Torvmossvägens ramp på Ring I till Bredviks bostadsområde och fortsätt mot Bruksstranden. Sväng till höger till Elfviksvägen, 150 meter efter bron över Ring I.

Om du kommer via Åboleden från Helsingforshållet, kör upp vid Bergans anslutning och vänd till vänster mot Bruksstranden. Vänd till höger efter bron, kör cirka 850 meter och vänd till vänster till Elfviksvägen.

Parkeringsplatsen ligger vid Elfviksvägen, 200 meter från huset. Parkeringen för invalidfordon ligger närmare huset bredvid stenmuren.