Strandpromenaden

Strandpromenaden är en unik friluftsled längs havsstranden i Esbo. Strandpromenaden går genom mycket mångsidiga omgivningar. Dess karaktär varierar från en parkväg med stenmjölsbeläggning längs gränsen till ett naturskyddsområde till gång- och cykelbana med asfaltbeläggning och stensatt promenad i urban miljö. Strandpromenaden har många broar. Den nyaste är bron mellan Linudden och Tarvoholmen som öppnades i november 2020. Den ersatte den gamla pontonbron av trä. Strandpromenaden i Esbo fick 2019 ett hedersomnämnande i tävlingen Esteetön Suomi (Ett tillgängligt Finland).

Strandpromenaden med dess särskilt tillgängliga delar visas på Esbo guidekarta(extern länk) (klicka på ”i” för mera info om färgerna). På grund av terrängen är det är inte möjligt att göra Strandpromenaden tillgänglig överallt. Med hänsyn till terrängen och den värdefulla naturen har man dock överallt eftersträvat en så flack sträckning som möjligt. En väg får luta högst 5 procent för att anses som tillgänglighetsanpassad.  Redan länge har man planerat avsnitt med belysning när det är möjligt. Vi försöker göra Strandpromenaden så bred att man kan mötas och passera utan problem. De livligaste och äldsta sträckorna av Strandpromenaden är i viss mån pressade i detta avseende. Vi hoppas att cyklisterna tar det försiktigt med tanke på medtrafikanternas trygghet. Strandpromenadens småskurna delar passar inte för fartfylld cykelåkning. Längs Strandpromenaden och på platser med olika slags verksamhet i dess närhet, till exempel båthamnar, har det placerats bänkar där man kan vila benen och beundra landskapet.

Noggrannare information om tillgänglighet och service längs Strandpromenaden finns i broschyren Esteetön Rantaraitti. I broschyren visas lutningen på olika avsnitt.

Från Strandpromenaden har man fin utsikt mot havet. Vid Strandpromenaden finns närmare hundra intressanta objekt: natur, kulturhistoria, byggnader och strandliv förr. Mer information om Strandpromenaden i Esbo finns i mobilapplikationen Citynomadi(extern länk), sökord: Strandpromenaden.

Nära Strandpromenaden finns många cafeterior. Utmärkta besöksobjekt är till exempel Naturens hus Villa Elfvik och Gallen-Kallelas museum Tarvaspää. Från Strandpromenaden kommer du också snabbt ut i Esbos fantastiska skärgård med skärgårdstrafiken skärgårdstrafiken(extern länk).

Strandpromenaden som app

Allt om Strandpromenaden och dess omgivning kan du läsa på appen Citynomadi Citynomadi(extern länk), sökord Strandpromenaden: promenadrutten, cykelrutten, tillgänglighetsanpassade sträckor (såsom Villa Elfviks naturstig) och mycket mera.

EsbovikenKöklaxMattbyHagalund