Naturcentren och naturskolorna i huvudstadsregionen ordnar fortbildning inom miljöpedagogik för regionens lärare, daghemspersonal, pedagoger och kommuninvånare. Kurserna ger färdigheter att leda barn och unga i naturen och medel att ta upp miljöfrågor.

Kontaktuppgifter och tjänster