Doppingboet

Doppingboet, som ligger i en gårdsbyggnad vid Naturens hus Villa Elfvik, kan bokas gratis för natur- och miljöverksamhet för olika grupper i Esbo. Lokalen passar utmärkt som en rastplats och en plats att äta matsäck eller som kurslokal.

Doppingboet, som ligger i en gårdsbyggnad vid Naturens hus Villa Elfvik, kan bokas gratis för natur- och miljöverksamhet för olika grupper i Esbo. Lokalen passar utmärkt som en rastplats och en plats att äta matsäck eller som kurslokal.

Doppingboet är en lokal på 24 kvadratmeter i en gårdsbyggnad vid Naturens hus Villa Elfvik, där det finns ett litet kök med kärl, en toalett och en groventré. I Doppingboet finns ett bord och cirka 20 pallar. Utanför finns ett stort bord med bänkar.

Doppingboet lämpar sig som rastplats på självständiga utflykter. I Doppingboet finns redskap som du kan använda gratis för att undersöka naturen. Städa lokalen efter användningen.

Doppingboet kan bokas för natur- och miljöverksamhet för daghemsgrupper och skolklasser i Esbo, familjedagvård, stadens förvaltningar och föreningar. Boka lokalen via Villa Elfviks kundtjänst.