Främmande arter

Med en främmande art avses en art av organism som spridit sig utanför det ursprungliga området, antingen genom medveten eller omedveten medverkan av människan. Främmande arter som sprider sig snabbt orsakar många slags skador för såväl miljön som människan. Till exempel ersätter de inhemska arter och gör det till följd av igenväxning svårare att använda grönområden för rekreationsändamål.

Hela Esbo