I Esbo finns idrottshallar, i vilka man inomhus kan utföra många olika idrottsgrenar. Förutom friidrott och de vanligaste bollsporterna finns det möjligheter att utföra bl.a. redskapsgymnastik, skytte och budogrenar.