Idrottsservicen erbjuder möjligheter till fri träning i olika motionssalar. I några av dem finns det också möjligheter att delta i instruerad motionsverksamhet. Det finns också en container i Alberga (Kuntokontti) med träningsredskap för utomhusbruk och många utegym runt om Esbo.

Kontaktuppgifter och tjänster