Idrottsservicen erbjuder möjligheter till fri träning i olika motionssalar. I några ac dem finns det också möjligheter att delta i instruerad motionsverksamhet. Det finns också en container i Alberga (Kuntokontti) med träningsredskap för utomhusbruk.

Regler för gymmet

 • Säsongarmbandet är personligt, stämpla alltid in med det när du anländer till gymmet
 • Gymmets nedre åldersgräns är 15 år
 • Håll gymmet prydligt och i ordning och uppför dig väl
 • Klä dig passande när du tränar på gymmet och tvätta dina träningskläder regelbundet
 • Visa också hänsyn till andra på gymmet
 • Låt vid behov någon annan träna på maskin medan du håller paus mellan serierna
 • Ställ tillbaka skivstänger, hantlar osv. på sina rätta platser efter användning
 • Använd handduk och torka av redskapen efter att du använt dem
 • Skrik inte när du tränar och tala i telefon utanför gymmet
 • Be om hjälp om du är osäker på hur du ska använda ett redskap
 • Meddela gymmets personal om redskap eller utrustning är trasiga
 • Följ personalens anvisningar

Avgifter