Gatuunderhåll, situationen 14.4.2023

Borttagningen av sandningssand har blivit försenad på grund av att våren kommit igång i rätt så maklig takt. Arbetet har pågått för fullt i mindre än två veckor. Arbetet har tre skeden, och först efter det sista skedet är processen klar. Just nu ser det ut som om arbetet kommer att bli färdigt i slutet av maj.

Sandiga gräsområden och vägrenar

Borttagningen av sand från gräs väcker frågor bland Esboborna nu när vi närmar oss sommaren. Vi tar bort sand som samlats på gräsområden bara i sådana fall där sanden orsakar problem för underhållet.

Underhållsansvaret för grönremsor som är smalare än tre meter ligger hos den fastighet som finns intill grönremsan. Vi tar bort sand från grönremsorna bara om det handlar om sand som lämnats av en ovanligt stor plogvall.

Om det finns mycket stora mängder sand på den remsa som din fastighet har underhållsansvar för, kan du borsta den ut på asfalten innan staden borstar gatan. Om staden redan hunnit ta bort sandningssanden från gatan blir den extra sanden på grönremsan på fastighetens ansvar.

En måttlig mängd sand är också till nytta för gräsmattan. Den gör jorden luftigare, vilket är bra för rötterna. Om sand och växter bildat en kant eller hög som hindrar vattnet från att rinna bort från bilvägen, ska den tas bort. Om bilvägen är stadens, sköter staden saken. Om vägen är en enskild (privat) väg, är det väglaget eller de som bor vid vägen som har ansvar för borttagningen.

Parkera rätt!

En felparkerad bil kan sätta stopp på underhållsarbetet. När du parkerar enligt reglerna är alla tacksamma – invånarna, de som rör sig i området och de som kör underhållsbilarna.

Respons på underhållet

Vår kundservice samarbetar aktivt med underhållspersonalen och vidarebefordrar inkommen respons till dem. Vår underhållspersonal sätter i stånd gatorna i en bestämd ordning, område för område.

Vänligen skicka all respons via vår responstjänst på webben(extern länk). Både responstjänsten och vår telefontjänst är tidvis överbelastade och därför kan du ibland få vänta.

Inkludera gärna en bild i ditt meddelande, om det är möjligt. Då kan vi lättare bedöma hur allvarlig situationen är och behandla din respons snabbare.

Mobilappen Trimble Feedback

Du kan lämna respons som gäller en viss plats också via mobilappen Trimble Feedback(extern länk). Det är ett snabbt sätt att meddela kundtjänsten om det till exempel finns behov av underhåll. Vi behandlar all respons som vi fått via mobilapplikationen och vidarebefordrar den till experter som vidtar lämpliga åtgärder. 

Ha en solig vår!

 

Hela Esbo