Uthyrning av skolor och daghem

Lokaler som hyrs ut för invånar- och hobbyverksamhet.

Alla aktivitetsparker i Esbo och en del av daghems- och skollokalerna kan hyras för invånar- och hobbyverksamhet när staden inte ordnar egen verksamhet i dem.

Daghemslokaler hyrs i första hand ut för hobbyverksamhet för barn och för samarbete inom småbarnspedagogiken. Aktivitetsparker kan dessutom hyras för privata tillställningar.

Skolornas klassrum, auditorier, matsalar och entréhallar hyrs i första hand ut för regelbunden hobbyverksamhet och för skolornas samarbetsevenemang. Esbo stads skollokaler är inte avsedda för politisk eller religiös verksamhet, privata tillställningar eller fester.

Vid evenemang för barn rekommenderar vi invånarparkerna och för ungdomar en ungdomslokal.

Övervakade skollokaler kan också hyras ut för enskilda möten och andra tillställningar. Det finns dock inte tillgång till catering eller andra mötestjänster i skolorna.

De nyaste skollokalerna och lärocentren kan hyras ut också för mötes- och företagsverksamhet. Debiteringen sker då enligt en separat prislista för invånaranvändning.

Användning av skollokaler

Bild: Taru Turpeinen

Användning av småbarnspedagogikens lokaler

Kontaktuppgifter