Avgiften som tas ut för småbarnspedagogik på heltid är högst 295 euro per månad för familjens yngsta barn. Avgiften för småbarnspedagogik som tas ut för nästa barn är högst 40% av avgiften för yngsta barnet i åldersordningen och är högst 118 euro per månad. För följande barn uppbärs 20% av det yngsta barnets avgift. Den lägsta avgiften som tas ut är 28 euro per månad.

Familjen skickar sin inkomstutredning över familjens bruttoinkomster.

Du kan skicka dina inkomstuppgifter genom att identifiera dig med Suomi.fi koder i eVaka(extern länk) och därefter genom att klicka på ditt namn. Observera att familjens vuxna ska identifiera sig genom personlig identifiering.

Inkomstutredning behöver inte lämnas om familjen ger sitt samtycke till högsta avgift. Högsta avgift betalas också om familjen inte lämnat in inkomstutredningen eller den har varit bristfällig.

Avgiftens storlek påverkas också av vårdtidens längd och frånvaro. Vårdnadshavare får ett skriftligt beslut om avgiften för småbarnspedagogik. Avgifter för vårdmånaden faktureras retroaktivt i mitten av följande månad. 

Avgifter för småbarnspedagogik från 1.8.2023

Avgifter inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogikens avgifter

+358 9 81627400En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 ESBO STAD

Telefontjänst
mån, ons och tors kl. 9–12

Det finns fem alternativ att välja mellan:
1. Svenskspråkig service
2. Alberga
3. Hagalund och Mattby-Olars
4. Esboviken
5. Esbo centrum

Handläggningen av småbarnspedagogikens inkomstutredningar är överbelastad just nu. Vi kan tyvärr inte svara på alla förfrågningar för närvarande. Vi beklagar situationen.

Småbarnspedagogikens kundrådgivning: Servicesedel värdeomdöme och självriskdel

+358 9 81627401En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 ESBO STAD. På frågor som gäller den dagliga tiden i småbarnspedagogik, behovet av småbarnspedagogik och familjeuppgifter svarar serviceproducenten.

På frågor som gäller bestämmandet av avgifterna inom småbarnspedagogik:

Telefontjänst
mån, ons och tors kl. 9.00–12.00

Telefonens områdesval:

01 Servicesedel