Verksamheten i småbarnspedagogiken grundar sig på planen för småbarnspedagogik. Planen för småbarnspedagogik definierar gemensamma riktlinjer för hur småbarnspedagogik ordnas och stödjer personalen att planera, genomföra och utvärdera den småbarnspedagogiska verksamheten. Planen för småbarnspedagogik uppgörs utgående ifrån nationella grunder för planen som Utbildningsstyrelsen fastställt.

Du kan bekanta dig med planen för småbarnspedagogik på samlingssidan för läroplaner under rubriken plan för småbarnspedagogik. Du hittar den ävensom pdf-fil nedanför.