Espoon uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2022 ja se perustuu Opetushallituksen antamaan valtakunnalliseen määräykseen. Suunnitelma sisältää varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja sisällöt ja Espoon omat kuntakohtaiset linjaukset.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa oleville lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) yhdessä huoltajien kanssa lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa. Lapsen mielipidettä ja toiveita selvitetään ja ne otetaan huomioon suunnitelmaa tehtäessä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa keskustellaan lapsen vahvuuksista, kiinnostuksen kohteista ja myös lapsen osaamisesta ja yksilöllisistä tarpeista.  Vasu-keskustelussa asetetaan varhaiskasvatuksen toiminnalle sellaisia tavoitteita, jotka tukevat lapsen hyvinvointia ja oppimista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista tarkistetaan ja arvioidaan vähintään kerran vuodessa.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan voit tutustua alla.