Aktivitetsparker är avsedda för barn och unga i olika åldrar samt för deras föräldrar och vårdare. Verksamheten är öppen och avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs.  Invånarparkerna erbjuder skolbarn i de lägsta klasserna möjlighet till övervakad morgon- och eftermiddagsverksamhet samt till ett avgiftsbelagt mellanmål. Invånarparkerna erbjuder verksamhet för barn och vuxna inomhus och utomhus i grupper med eller utan ledare. Barn under skolålder deltar i verksamheten tillsammans med föräldrar eller någon annan vårdare. Också avgiftsfria klubbar kan fungera i invånarparkerna. Invånarparkernas personal, kunder och andra samarbetsparter planerar verksamheten tillsammans.

Bild: Taru Turpeinen

Invånarparkerna i Esbo

Verksamhet för skolelever