Aktivitetsparkernas verksamhet för barnfamiljer och unga

Aktivitetsparker är avsedda för barn och unga i olika åldrar samt för deras föräldrar och vårdare. Verksamheten är öppen och avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs.  Aktivitetsparkerna erbjuder skolbarn i de lägsta klasserna möjlighet till övervakad morgon- och eftermiddagsverksamhet samt till ett avgiftsbelagt mellanmål. Aktivitetsparkerna erbjuder verksamhet för barn och vuxna inomhus och utomhus i grupper med eller utan ledare. Barn under skolålder deltar i verksamheten tillsammans med föräldrar eller någon annan vårdare. Aktivitetsparkernas personal, kunder och andra samarbetsparter planerar verksamheten tillsammans. Också avgiftsbelagda klubbar kan fungera i aktivitetsparkerna.