I invånarparkerna kan små skolelever tillbringa morgnar och eftermiddagar under tillsyn

30.8.2022 5.00Uppdaterad: 30.8.2022 13.20
Skoleleverna jagar varandra.
Bild: Taru Turpeinen

Invånarparkerna erbjuder barn i årskurs 1–3 ledd verksamhet och en övervakad plats att tillbringa sin fritid på. Det är också roligt i parkerna och man får kompisar där.

Efter att skolan har börjat är det många vårdnadshavare till små skolelever som funderar hur deras barn ska klara sig själv på morgonen före skolan eller på eftermiddagen efter skolan. Vad gör barnet, kan hen själv ta mellanmål ur kylskåpet och har hen kompisar och något att göra? Det här är vanliga frågor som föräldrar till lågstadieelever funderar på.

En del små skolelever klarar sig ganska bra hemma på egen hand en stund – åtminstone om de vid behov kan nå sina föräldrar med till exempel mobilen. Många barn behöver ändå vägledning och närvaro av en vuxen i de dagliga sysslorna. Alla har inte heller kompisar som bor i närheten, så i synnerhet på eftermiddagarna kan det bli långtråkigt. Som tur är finns det invånarparker!

Invånarparkerna är lekparker som staden svarar för, där det finns personal och ledd verksamhet. På morgnar och eftermiddagar är även små skolelever välkomna till parkerna. Invånarparkerna erbjuder skolelever en trygg plats att tillbringa fritiden på under tillsyn.

”Parkerna är ett utmärkt alternativ för självständiga skolelever som annars skulle vara ensamma hemma på morgnarna eller eftermiddagarna”, säger Taru Kärhä vid invånarparken i Karabacka.

Kompisar, roliga aktiviteter och ledd verksamhet

I parken finns det kompisar och roliga gemensamma aktiviteter. De vuxna ledarna hjälper och stöder barnen samt håller dem sällskap i parken, så att de inte behöver vara ensamma. I invånarparkerna kan man fördriva tiden och pyssla med någonting som man tycker om. I parkerna kan barnen äta egen matsäck eller anmäla sig för att få ett avgiftsbelagt mellanmål. Mellanmålet kostar 60,50 euro/månad och serveras om minst fem barn har anmält sig.

Parkerna är i regel öppna på vardagar mellan kl. 8 och 16. På gården kan man leka och röra på sig, inomhus kan man fördriva tiden genom att till exempel spela spel. 

”Eftermiddagsverksamheten är avsedd för i synnerhet elever i årskurs 1–3. Deltagandet baserar sig på ett avtal mellan barnet och hens föräldrar samt är avgiftsfritt”, berättar Kärhä om parkernas verksamhet.

På eftermiddagarna ordnar personalen i parkerna olika slags ledd verksamhet och ledda aktiviteter för skolelever. Verksamheten organiseras på finska.

”Vid planeringen av verksamheten lyssnar vi på barnens önskemål, och till exempel olika ledda utelekar och -spel, hantverk, pyssel och brädspel är populära”, säger Taru Kärhä.

Inte heller ängsliga barn behöver vara rädda för att bli ensamma i parken. I parkerna finns vanligtvis en kompis till alla, och ledarna hjälper vid behov till att skapa kompisrelationer.

16 invånarparker betjänar runt om i Esbo

Invånarparkerna är öppna för alla och ingen egentlig anmälan till verksamheten för skolelever behövs, med undantag av det avgiftsbelagda mellanmålet. Taru Kärhä uppmuntrar dock vårdnadshavarna att gärna kontakta parken i förväg.

 ”Det är bra att besöka parken tillsammans med barnet. Vi berättar gärna om verksamheten och visar besökare runt i lokalerna. Då kan man samtidigt prata och lära känna varandra, vilket gör det lättare för barnet att komma själv till parken nästa gång. Det är också bra att för barnet fylla i en blankett för kontaktuppgifter som fås från parken, så att vi vet vem vi ska kontakta om det till exempel skulle hända barnet något i parken”, tipsar Kärhä.

Hur gör man för att komma med? Var finns information om parkernas verksamhet?

”Det är en god idé att gå in på stadens webbplats för att se var närmaste invånarpark finns. I Esbo finns det totalt 16 invånarparker och på nätet finns information om dem. Dessutom berättar parkerna om sin verksamhet i en elektronisk verksamhetskalender och i sociala medier. Tveka inte att besöka parkerna och komma med i verksamheten!”, uppmuntrar Kärhä.

  • Grundskola
  • Småbarnspedagogik
  • Fostran och lärande