För elever med mångkulturell bakgrund finns följande möjligheter inom den grundläggande utbildningen på i Esbo.

Bild: Taru Turpeinen