När en elev flyttar

En elev som flyttar till Esbo eller inom Esbo till ett annat elevupptagningsområde blir anvisad en närskola enligt den i befolkningsdatasystemet registrerade hemadressen. För elever som flyttar till en annan kommun ansvarar den nya hemkommunen för undervisningen. Vid frågor om närskola och anmälan till skolan kan du höra av dig per e-post till adressen skolanmalan@esbo.fi

Om du planerar att flytta till Esbo under sommaren 2022 och vill att ditt barn börjar i skola i Esbo på svenska från läsårsstarten ber vi dig att senast i juni kontakta skolanmalan@esbo.fi. Höstterminen inleds torsdag 11.8.2022.

I juli har vi stängt och svarar inte på e-postmeddelanden. Vi återkommer till inkomna frågor i början på augusti. Under tiden 3–10.8.2022 kan du på vardagar kl. 10–11 också vara i kontakt med vårt servicenummer 09 816 276 00 med frågor om skolplats.

Bild: Taru Turpeinen