Finno skola

Finno skola är en svenskspråkig grundskola med årskurserna 1-6. Dessutom ordnas smågruppsundervisning i årskurserna 1-6.

Vår skola

Finno skola inledde sin verksamhet 7.1.2003. Skolan är belägen invid gamla Finno folkskola som grundades 1926, numera känt som Röda huset.

Läsåret 2023-2024 har skolan ca 230 elever. Finno skolas små undervisningsgrupper betjänar de svenskspråkiga eleverna i Esbo som är i behov av särskilt stöd. I skolans fastighet har vi även daghem, förskola och eftermiddagsverksamhet.

Sjukhusundervisningen i Esbo och Närvaroteamet är administrerad under Finno skola.

Målsättningen för skolans verksamhet är att fostra eleverna till toleranta och hänsynstagande individer med goda baskunskaper, samarbetsförmåga och en sund självkänsla. Vi vill också stärka den finlandssvenska kulturidentiteten hos eleverna.  Ämnet modersmål och litteratur samt träning av de kommunikativa färdigheterna genomsyrar hela vår verksamhet.

Finno skola är en KiVaskola, vilket betyder att vi systematiskt och målinriktat arbetar mot mobbning i skolan. Vi har regelbundna KiVa-lektioner där eleverna får ta del av social träning och vi försöker ge eleverna verktyg att hantera olika situationer. Vi jobbar med kamratstödjarverksamhet och vänelevsverksamhet som en förebyggande åtgärd i antimobbningsarbetet. www.kivaskola.fi/(extern länk).