Plastens berättelse -utställning

Muovin tarina roskasta tuotteeksi

Tid

1.8.2022 klo 06.00 – 30.8.2022 klo 17.00

Plats

Lippulaivabiblioteket

Esboviksgatan 8, 02320 Esbo

Se plats på kartan(extern länk)

Organisatör

Ett hållbart Esbo

Pris

Gratis inträde

Evenemangens webbplats

espoo.fi(extern länk)

I utställningen Plastens berättelse bekantar du dig med plastskräpets alla skeden när den reser från en kärl och omvandlas till återvunnet material och en ny produkt.

Plaster används mycket och de har en central betydelse i vårt samhälle. I cirkulär ekonomi används plastavfallet som råmaterial och det omvandlas till användbara produkter. När det kol som plasten innehåller bevaras länge i cirkulation, minskar klimatutsläppen och sparas naturresurser.

I utställningen demonstreras berättelsen om det hur man kan producera hållbara och koldioxidsnåla produkter av en växande ström av plastavfall. I projektet Plastens berättelse – från skräp till produkt har det samlats in plast från skolor i Esbo. Som pilotskolor verkar skolorna Olarin koulu och Ruusutorpan koulu i vilka eleverna får fördjupa sig i ärendet under projektet.

Plastskräp har undersökts och bearbetats på Yrkeshögskolan LAB:s plastlaboratorium i Lahtis. Återvunnen plast har designats och formats i synnerhet med tanke på utemöbler och andra föremål som är lämpliga för stadsmiljön. Dessa tillverkas av återvunnen plast med hjälp av 3D-utskrivning. I utställningen ser du olika bearbetningsskeden för återvunnen plast och produkter som har tillverkats av den.

Plastens berättelse – från skräp till produkt är Esbo stads och Yrkeshögskolan LAB:s gemensamma projekt som har fått finansiering av miljöministeriets försöks- och pilotprojekt för färdplanen för plast. Projektet har startat i början av 2021 och fortsätter till slutet av september 2022.

Följ evenemanget på sociala medier med hashtags #KestäväEspoo / #HållbartEsbo / #SustainableEspoo

  • Stensvik
  • Esboviken
  • bibliotek
  • utställningar
  • miljö