Centralparkens brochyr

Den 880 hektar stora Centralparken är ett område i naturtillstånd mitt i Esbo, bestående av skogar, ängar, klippor och kärr. Den är Esbos viktigaste enhetliga naturområde efter Noux nationalpark. Området bildar också en viktig ekologisk förbindelse från havet till norra Esbo.

Största delen av Centralparken består av moskog täckt av blåbärsris samt torrare bergstallar och åsar, där man kan finna lundartade moar och frodiga lundar och kärr. Trädbeståndet varierar från massiva granar till luftiga vårtbjörkar och klibbalar. Landskapet är en blandning av berg i dagen, igenvuxna åkrar och enstaka kärr.

Parkens djur representerar den normala finska skogens bestånd. Här kan du stöta på ekorrar, harar, rådjur och mårdhundar samt ibland också på älgar, rävar och grävlingar. Flygekorrar har sina viloplatser och bon här och fladdermössen jagar i dessa områden.

I Centralparken kan du uppleva naturen, motionera och njuta av friluftslivet. Om hösten kan du gå ut med hela familjen och plocka svamp och bär i skogen. Kom ändå alltid ihåg allemansrätten då du rör dig ute i naturen.