Keskuspuiston esite

880 hehtaarin ko­koinen Espoon keskuspuisto on metsistä, niityistä, kallioista ja soista koostuva luon­nontilainen alue Espoon keskellä. Keskuspuisto on Espoon tärkein yhtenäinen luontoalue Nuuksion kansallispuiston jälkeen. Se muodostaa myös tärkeän ekologisen yhteyden mereltä Pohjois-Espooseen.

Keskuspuisto koostuu valtaosin mustikanvarpujen peittämistä kangasmetsistä sekä kuivemmista kalliomänniköistä ja -selänteistä, joiden lomasta löytyy lehtomaisia kankaita sekä reheviä lehtoja ja korpia.

Puiston eläimistö on tavallista suomalaisen metsän lajistoa. Metsässä voi törmätä oraviin, jäniksiin, kauriisiin ja supikoiriin sekä joskus myös hirviin, kettuihin ja mäyriin. Keskuspuistossa on myös liito-oravien levähdys- ja pesäpaikkoja sekä lepakkojen saalistusmaita.

Luontoelämysten lisäksi Keskus­puisto kutsuu ul­koilemaan ja liik­kumaan. Syksyisin voi lähteä sieni- ja marjaretkelle koko perheen voimin. Muista kuitenkin ottaa liikkuessasi aina huomioon jo­kamiehenoikeudet.