Om du är planerare i ett projekt kan du boka tid hos tillståndshandläggare samt hos konstruktions- och vvs-inspektörer via byggnadstillsynscentralens e-bokning.

Du kan boka tid för förhandsvisning av tillstånd och inlämnande av ansökan till tillståndshandläggare samt för visning av vvs- och konstruktionstekniska planer och inlämnande av tillståndsansökan till inspektörer.

Tidsbokningen är avsedd för sakkunniga, såsom huvudplanerare, byggnadsplanerare samt vvs- och konstruktionsplanerare.

Följande projekt kan du inte boka tid för på vår e-tjänst. Anvisningarna om dessa och byggnadstillsynens distriktsindelning finns på byggnadstillsynscentralens webbplats.

  • Bostadshus för grupper med särskilda behov
  • Krävande och/eller större objekt (t.ex. sjukhus, köpcenter, skolhus och idrottshallar)
  • Över en timme långa tider
  • Jordvärmebrunnar
  • Master
  • Syner

E-bokningen kräver inte registrering. Vid bokningen ska du ange namn, e-postadress och telefonnummer samt övriga obligatoriska uppgifter som markerats med asterisk.
Bokningsbekräftelsen skickas till den e-post som du uppger vid bokningen.

Typ av tjänst.

Du behöver inte logga in.

Bygnadstillsynscentralens kontaktuppgifter (på finska)

 

frågor om tidsbokningstjänsten

Maarit Lakso

teknisk sekreterare +358 50 5415517