Bokslutet

Esbo stads bokslut omfattar resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet, verksamhetsberättelsen och koncernbokslutet. Stadsstyrelsen godkänner bokslutet före utgången av mars och lämnar det till revisorn för granskning. Revisorn lämnar revisionsberättelsen före utgången av maj. Fullmäktige behandlar bokslutet före utgången av maj.

Inkomster och kostnader enligt Esbo stads bokslut kan hittas online som öppna data. Excel-data innehåller data om branscher, företag och balansräkningsenheter.

Titta mer: Espoon kaupungin tulot ja menot(extern länk)

Mer information

Rahoitusjohtaja Ari Konttas p. 050 338 9745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo p. 043 826 9139, etunimi.sukunimi@espoo.fi