Tilinpäätökset

Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen toukokuussa. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitase.

Espoon kaupungin tilinpäätöksen mukaiset tulot ja menot löytyvät netistä avoimena datana. Excel-aineisto sisältää toimialojen, liikelaitosten ja taseyksiköiden tiedot.

Katso lisää: Espoon kaupungin tulot ja menot(ulkoinen linkki)

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Ari Konttas p. 050 338 9745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo p. 043 826 9139, etunimi.sukunimi@espoo.fi