Tillsynen av lokaler omfattar övervakning av olika allmänna lokaler, såsom daghem, skolor, idrottslokaler, skönhetssalonger och ålderdomshem. De viktigaste målen för tillsynen är att förebygga olägenheter för hälsan. Inspektionerna grundar sig på hälsoskyddslagen. Inspektionerna utförs av hälsoinspektörerna vid Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Kontakt och ytterligare information: huoneistovalvonta@espoo.fi koulut.terveydensuojelu@espoo.fi terveydensuojelu@espoo.fi

Kontaktuppgifter och tjänster