Vårt Esbo 20X0 – Temakvällar inledde till Esbos framtider

Hur avspeglar sig stora förändringar världen över i vår hemstad? Hur ökar vi möjligheterna för invånarna att påverka? Hur hänger välbefinnandet hos naturen och människan samman med varandra i Esbo? Hur ser vardagen i Esbo ut år 20X0? Under temakvällarna dök man in i förändringarna i Esbo.

  • Temakvällarna var föreläsnings- och diskussionstillfällen med experter på nationell nivå som huvudtalare.
  • Nuläget och framtiden i Esbo behandlades under framföranden för kommentarer.
  • I paneldebatter tog Esboborna upp sina synvinklar på framtiden som de önskade att deras hemstad hade.
  • Temakvällar kan ses på webben eller delta på plats i Tapiola, om coronasituationen tillåter det. 
  • Obs! Evenemangen är på finska.

Fyra kvällar, fyra talare på toppnivå, fyra synvinklar på förändring

5.4.2022 Temakväll 4: Vårt Esbo 20X0 – Tidssprång i vardagen

15.3.2022 Temakväll 3: Vårt Esbo 20X0 – Naturen och människan (endast online).

15.2.2022 Temakväll 2: Vårt Esbo 20X0 – Människornas stad (endast online). 

18.1.2022 Temakväll 1: Vårt Esbo 20X0 – Förändringens vindar (endast online)

Läs mer på evenemangets finska sidor

Anmäl dig till evenemanget på webbplatsen Ilmonet.fi(extern länk)

Hela Esbo