Vårt Esbo 20X0 – Framtiden byggdes tillsammans i workshoppen

Vad vill du se i framtiden för din stad? Hur bor vi, hur förflyttar vi oss och hur lever vi år 20X0? Hurdan framtid önskar vi för Esbo?

Tillfället var riktat till alla med intresse för Esbos framtid. Det krävdes inte några förhandsuppgifter eller särskilt kunnande – ens erfarenheter och egna drömmar om Esbo räckte till.  

Workshoppen tillämpade Sitras metod Framtidsfrekvens – Tulevaisuustaajuus. Först synade vi hurdana skeden, val och händelser som har gjort Esbo till staden vi känner i dag. Vi begrundade vad allt influerar hur framtiden för Esbo utformas.  

Vi föreställde oss en önskvärd framtid för Esbo efter några decennier. Vad gott finns det i dag som vi vill stärka i framtiden? Vad borde förändras för att framtiden vore bättre – och för vem? Vad överraskande kunde ske? 

Resultaten från workshoppen utnyttjas i Esbos stadsplanering och arbetet för hållbar utveckling samt för att utveckla studieutbudet vid finska arbetarinstitutet.  

Workshoppen hölls tisdagen den 12 april klockan 17.00–20.00 i Omnias lokaler i Alberga (Officersgatan 11). 

 

Esbo fyller 50 år

Evenemangen Vårt Esbo 20X0 gjorde Esbos 50-årsfärd som stad festligare. Välkommen till det gemensamma jubileet som pågår hela året!
Se webbplatsen om händelser under jubileumsåret Esbo 50.