Begäran om omprövning av felparkeringsavgift

Om du är missnöjd med felparkeringsavgiften, kan du lämna in en skriftlig begäran om omprövning inom 30 dagar från händelsen.

Du kan göra en begäran om omprövning på webbtjänsten Helgapark(extern länk) eller skicka en fritt formulerad skriftlig begäran om omprövning till parkeringsövervakningen. Om du lämnar in en begäran om omprövning för sent, kan man låta bli att utreda den. Du kan kontrollera uppgifterna i felparkeringsavgiften och de fotografier parkeringsövervakningen tagit samt vid behov lämna in en begäran om omprövning i Helgapark.

Läs mera om parkeringen.

Hela Esbo