Viljan att hjälpa lockar till räddningsbranschen

  • Arbete
  • Säkerhet och trygghet
4.4.2022 10.09Uppdaterad: 5.4.2022 12.11
Juha är i synnerhet känd som expert på säkerhet i arbetet vid hot- och våldssituationer samt som utbildare. Han belönades för sitt arbete med titeln Årets brandman 2021.

Brandförman Juha Höök från Västra Nylands räddningsverk vet att utbildning och stöd från arbetskamraterna hjälper en att orka när man möter hotande situationer i jobbet.

Det har hunnit hända ett och annat under brandförman Juha Hööks karriär. Arbetsuppgifterna på Mickels brandstation kan variera från akutvård till trafikolyckor och från bränder eller djurräddning till röjning efter stormar.

– Det finns inte något som en typisk arbetsdag, men enligt statistiken har vi i snitt fem till sex uppdrag per dygn. Ibland är antalet färre, men ibland kan det bli över tio, berättar Juha.

Om det inte finns uppdrag är brandmännen till kommuninvånarnas förfogande under tjänstetid.

– Bland annat besöker vi daghem och skolor för att ge råd, vi utför brandsyner och övar oss och upprätthåller vår funktionsförmåga. Det finns alltid något att göra.

Ibland är arbetsuppgifterna farliga och ibland finns det också risk för våld. Juha berättar att man bäst klarar av att jobba under press när man på förhand vet hur det lönar sig att handla i olika situationer.

– Säkerhet i arbetet, utbildning och rätt slags skyddsutrustning är grunden för allt. Med hjälp av dessa kan vi bedöma när det är säkert att ge sig ut i en situation och när vi till exempel behöver kalla på polisen för att trygga vårt arbete, säger Juha.

Utbildning minskar på riskerna

Till arbetets natur hör att farliga situationer inte går att undvika. När ett hus står i lågor finns det en risk att konstruktioner rasar ner, och vid trafikolyckor på en motorväg kan en passerande långtradare köra förbi i farligt hög hastighet.

– Om man tänker på våldsamma situationer så är de värsta kanske situationer där någon blivit skjuten eller knivhuggen och gärningsmannen finns på plats. Då måste vi fundera på om vi säkert kan ge oss ut till platsen. Det är omöjligt att helt undvika alla farliga situationer, men genom utbildning och anvisningar kan vi minimera riskerna, säger Juha.

Säkerhet i arbetet ligger Juha nära hjärtat.

– En gång i tiden skadade jag min rygg under ett akutvårdsuppdrag och efter en lång rehabilitering och sjukledighet lyckades jag åter få mig själv i arbetsdugligt skick. Jag utbildade mig för chefsuppgifter och jobbade slutligen i fem år som lärare på Räddningsinstitutet. I egenskap av lärare hade jag bland annat ansvar för säkerhet i arbetet. Efter att jag återgick till att jobba på en brandstation har jag sammanställt utbildningspaket om säkerhet i arbetet och spridit kunskap.

Oberoende av farliga och hotande situationer tycker Juha att jobbet som brandförman är givande.

– I det här jobbet ser man mycket konkret hur man kan hjälpa andra. Vi klarar också av svåra situationer när vi har en bra arbetsgemenskap och ett bra team. De hjälper oss att orka. Hos oss tar varje arbetsskift 24 timmar. Under en så lång tid talar man nog igenom både hem- och arbetsrelaterade saker, säger Juha.

Räddningsväsendet i Esbo har varit en del av Västra Nylands räddningsverk i ett antal år. Enligt Juha har samarbetet förbättrat brandstationernas resurser. – Vi kan flexa om det behövs mer folk på någon plats. Dessutom är vår utrustning av en mer jämn kvalitet och verksamheten som helhet effektivare.

Text Pi Mäkilä. Texten publicerades ursprungligen i Esbo stads personaltidning Espressi.

  • Jobb för Esbo