Ungdomarnas önskemål målar upp ett grönskande och ansvarsfullt Esbo

  • Stadsplanering
  • Deltagande och påverkan
30.11.2021 12.38
Två leende ungdomar sitter på en bänk och tittar på en telefon. I bakgrunden ser vi träd, en sopkorg och en del av ett volleybollnät.
Bild: Taru Turpeinen

De unga i Esbo vill ha en miljövänlig, trivsam och trygg stad, där miljön är nära inpå och det finns mycket att göra. Detta framgår av enkäten Mitt Esbo för ungdomar, som besvarades av fler än 2 400 ungdomar: i huvudsak sjätte- och niondeklassare, men även gymnasieelever och yrkesstuderande.

Skillnaden mot enkäten Mitt Esbo på kartan var att enkäten till de unga även omfattade frågor med anknytning till Berättelsen om Esbo. Den här artikeln baseras på dessa svar.

Närservice, hobbyer och ekologiskt liv

I svaren nämndes framför allt miljövänlighet, ekologi samt naturbesparande och -vård. De unga önskar att det i framtiden inte låg skräp överallt, att man inte röjer bort miljön helt, att föroreningar i naturen minskar och att omgivningarna är rena och trivsamma. Många vill helst inte ha för stora höghuskomplex eller leva trångt, och många anser att mängden växter och parker borde ökas. De unga vill att Esbo ska vara en modern stad, där naturen är nära och man är överlag ekologiska.

Många unga önskar att det i framtiden ska finns fler platser att vistas på och möjligheter till hobbyer och idrott för alla åldrar. De unga önskar sig fler skateparker, hundparker, idrottsplatser, is- och idrottshallar samt bibliotek. Man vill ha fler platser i naturen för motionering och terrängcykling.

Många ville ha all service närmare och hade önskemål om trafikutveckling, så att de kan röra sig obehindrat. Det finns ett behov av mer gatubelysning för trygghetens skull och för att det vore allmänt praktiskt.

Ungas bekymmer

Trygghet och en känsla av trygghet nämndes i många svar. De unga önskar att det vore tryggare att röra sig, i synnerhet nattetid, att trafiken var tryggare och att mobbning, särskilt riktat till minoriteter, inte fanns. Vandalisering och våld är saker som de unga anser att man borde ingripa i. Många uttryckte oro över användningen av alkohol och droger bland unga.

En del av respondenterna var rädda för att Esbo kommer att vara i sämre skick i framtiden än vad den är nu. I svaren nämndes det hur människor inte fäster tillräcklig uppmärksamhet vid på riktigt viktiga saker, utan bara vid saker som intresserar dem. Människor borde fästa mer uppmärksamhet vid klimatförändringen samt de ungas användning av alkohol och droger. Även lagöverträdelser nämndes, till exempel i trafiken.

De unga vill ha ansvarsfullhet

För en förändring krävs det att alla börjar förstå vad som behöver göras för att uppnå en bra framtid och att de även agerar därefter. En del av de unga föreslog att man i stället för att röja bort natur skulle renovera befintliga byggnader mer och att gamla byggnader skulle rivas för att kunna bygga upp nya. Många nämnde att människor borde börja använda ny teknik, som är mer miljövänlig än äldre teknik. Dessutom borde man effektivisera och uppmuntra till användning av kollektivtrafik i större utsträckning.

Tryggheten skulle öka om man stramade åt reglerna och äldre personer föregick som goda exempel för yngre. Farligheten med vissa dumma gärningar borde tas upp mer, vilka påföljderna är för en själv och andra. Det borde finnas mer uppmuntran till goda gärningar.

Förhoppningsvis uppmärksammas de ungas åsikter och påverkar framtida beslut. Många av de ungas förslag gynnar alla.

Om författaren:

Maria Järvinen i årskurs nio vid Kutinmäen koulu genomförde hösten 2020 sin praktiska arbetslivsorientering vid stadsplaneringscentralen. Som en del av praktiken bekantade hon sig med svaren på enkäten Mitt Esbo som gällde Berättelsen om Esbo.

Hela Esbo