Nuorten toiveissa on vehreä ja vastuullinen Espoo

  • Kaupunkisuunnittelu
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
26.11.2021 5.50Päivitetty: 26.11.2021 9.18
Kaksi hymyilevää nuorta istuu penkillä ja katsoo puhelinta. Taustalla puita, roskakori ja lentopalloverkon osa.
Kuva: Taru Turpeinen

Espoolaisnuoret haluavat ympäristöystävällisen, viihtyisän ja turvallisen kaupungin, jossa on luonto lähellä ja paljon tekemistä. Tämä käy ilmi nuorten Mun Espoo -kyselystä, johon vastasi yli 2400 nuorta: pääasiassa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisia, mutta myös lukiolaisia ja ammattiin opiskelevia.

Erona Mun Espoo kartalla -kyselyyn oli, että nuorten kyselyyn sisältyi myös Espoo-tarinaan liittyviä kysymyksiä. Tämä artikkeli perustuu näihin vastauksiin.                                           

Lähipalveluita, harrastuksia ja ekologista elämää

Eniten vastauksissa mainittiin ympäristöystävällisyys, ekologisuus, luonnon säästäminen ja hoitaminen. Nuoret toivoivat, että tulevaisuudessa roskia ei lojuisi kaikkialla, luontoa ei raivattaisi kokonaan pois, luonnon saastuttaminen vähentyisi ja ympäristö olisi siisti ja viihtyisä. Monet eivät halua liian suuria kerrostaloja tai elää ahtaasti, ja monien mielestä kasveja ja puistoja pitäisi lisätä. Nuoret halusivat Espoon olevan moderni kaupunki, jossa luonto on lähellä ja ollaan ylipäätään ekologisia.

Monet nuoret toivoivat, että tulevaisuudessa olisi enemmän oleskelupaikkoja sekä harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille. Nuoret toivoivat lisää skeittipuistoja, koirapuistoja, urheilukenttiä, jää- ja urheiluhalleja ja kirjastoja. Luontoon haluttaisiin enemmän paikkoja lenkkeilyyn ja maastopyöräilyyn.

Monet halusivat palvelujen olevan lähempänä ja toivoivat liikenteen kehitystä, jotta pääsisi vaivatta kulkemaan. Katulamppuja tarvittaisiin enemmän turvallisuuden ja yleisen käytännöllisyyden takia.

Nuorten huolia

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne oli mainittu monessa vastauksessa. Nuoret toivoivat, että olisi turvallisempaa liikkua yksin varsinkin yöllä, liikenteessä olisi turvallisempaa ja kiusaamista varsinkin vähemmistöjä kohtaan ei olisi. Ilkivalta ja väkivalta olivat asioita, joihin nuorten mielestä pitäisi puuttua. Alkoholin ja huumeiden käyttö nuorten keskuudessa huolestutti monia.

Osa vastaajista pelkäsi, että tulevaisuudessa Espoo on huonommassa kunnossa kuin se on nyt. Vastauksissa mainittiin, kuinka ihmiset eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota oikeasti tärkeisiin asioihin vaan asioihin, jotka kiinnostavat heitä. Ihmisten pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ilmastonmuutokseen sekä nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön. Myös lain rikkomisesta mainittiin esimerkiksi liikenteessä.

Nuoret haluavat vastuullisuutta

Muutokseen tarvitaan sitä, että kaikki alkaisivat ymmärtää, mitä pitää tehdä hyvän tulevaisuuden saamiseksi ja myös toimivat sen mukaan. Osa nuorista ehdotti, että luonnon raivaamisen sijaan rakennuksia korjattaisiin enemmän ja vanhoja rakennuksia purettaisiin uusia varten. Monet mainitsivat, että ihmisten pitäisi alkaa käyttää enemmän uutta teknologiaa, jonka käyttö on ympäristöystävällisempää kuin aikaisempi teknologia. Myös julkisen liikenteen käyttöä pitäisi tehostaa ja kannustaa sen käyttöön enemmän.

Turvallisuutta lisäisi, jos sääntöjä tiukennettaisiin ja vanhemmat ihmiset olisivat nuorille parempia esimerkkejä. Joidenkin tyhmien tekojen vaarallisuus pitäisi ottaa enemmän puheeksi, sekä mitä niistä seuraa itselle ja muille. Hyviin tekoihin pitäisi olla enemmän kannustusta!

Toivottavasti nuorten mielipiteet otettaisiin huomioon ja vaikuttaisivat tulevaisuuden päätöksiin. Monet nuorten ehdotukset olisivat hyödyllisiä kaikille.

Kirjoittajasta:

Kuitinmäen koulun 9.-luokkalainen Maria Järvinen oli TET-harjoittelijana kaupunkisuunnittelukeskuksessa syksyllä 2020. Osana harjoittelua hän tutustui nuorten Mun Espoo -kyselyn vastauksiin, jotka koskivat Espoo-tarinaa. 

Koko Espoo