Samarbete ger innovativ användning av svinnråvaror och närproducerad mat

  • Entreprenörskap
13.6.2022 13.27
Två leende personer står i ett kök. Den ena håller i ett 20 liters kärl med begagnad kaffesump.
På studeranderestaurangen Helmi samlar man in begagnad kaffesump i ett 20 liters kärl. Sorteringen och kylförvaringen av kaffesumpen sker direkt där man kokar kaffet.

Esbos utbildningssamkommun Omnia och Helsieni i Kera har inlett ett samarbete för att främja cirkulär ekonomi och lokal livsmedelsproduktion. Man samlar in använd kaffesump från Omnias studeranderestauranger, som sedan används av Helsieni i växtunderlag för ostronmussling. Helsieni hade redan tidigare haft ett framgångsrikt samarbete med Esbo stad, och därigenom fanns också kontakter för ett samarbete med läroanstalter.

Helsieni är ett företag inom cirkulär ekonomi, vars mål är att producera lokal och hälsosam mat i Finland och närmiljön. Enligt Chris Holtslag och Stéphane Poirié på Helsieni kan odlingen i Esbo få i genomsnitt 60 kg svamp i veckan.

Omnia har sex studeranderestauranger, som i genomsnitt producerar 400 kg oätligt svinn i form av kaffesump per vecka. Ur svampodlingens perspektiv är denna kaffesump automatiskt pastöriserat näringsrikt odlingsmaterial, som kan utnyttjas utan lång processering.

I början av samarbetet kom en representant från Helsieni på besök för att berätta hur kaffesumpen ska samlas in för att den ska lämpa sig för odling av ostronmussling. Maarit Nikkanen, chef för måltidstjänster på studeranderestaurangen Helmi, berättar att sorteringen av kaffesump är enkel och inte försvårar det övriga arbetet. Alla anställda har gärna tagit vara på kaffesumpen för miljöns skull. Även Stéphane Poirié från Helsieni berättar att samarbetet med Omnia har fungerat utmärkt.

Studerande inom den gröna sektorn vid Omnia testade att odla ostronmussling

En del av den insamlade kaffesumpen kommer också tillbaka till Omnia som växtunderlag för ostronmussling. På så sätt har man på Omnia kunnat prova på stadsodling och öka självförsörjningen. De studerande sköter om förhållandena i svampodlingen och följer svamparnas utveckling i olika växtmiljöer. Svampar odlas både inomhus i slutna odlingsutrymmen och utomhus i drivbänkar tillsammans med örter och perenner. De studerande har tagit sig an svampprojektet med iver och intresse, berättar Johanna Issakainen, lärare inom den gröna sektorn.

Den svamp som odlas på Omnia kommer att serveras på läroanstaltens ekologiska restaurang Henricus. De första ostronmusslingarna har redan serverats i lunchbuffén. Enligt restaurangens servicechef Tanja Griffith har kunderna gett mycket positiv respons på svamparna. Det att svamparna är odlade på Omnia väcker förundran och förtjusning.

Vad kunde en grön omställning innebära för utvecklingsarbetet i ditt företag?

Bygget av ett koldioxidneutralt samhälle kräver oförväget nytt tänkande och nya synvinklar. Esbo har gedigen kompetens att möta utmaningen. Projektet Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) utvecklar samarbetet mellan företag, läroanstalter och forskningsorganisationer samt tar fram konkreta utvecklingsmiljöer för att främja digitalisering och grön omställning. Projektet genomförs av Esbo stad, VTT, Aalto-universitetet och Omnia i samarbete med flera partnerföretag. Projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin. 

  • Hållbar utveckling
  • Företagande