Kungörelse: Utvecklingsplanen för vatten- och avloppsförsörjning i Esbo 2021-2030

  • Byggande
  • Miljö
Publicerad: 28.9.2021 9.21

Utvecklingsplanen för vatten- och avloppsförsörjning i Esbo godkändes av fullmäktige 19.3.2018. Planen för 2021–2030 uppdateras så att den motsvarar behovet att utveckla vatten- och avloppsnätet.

Utkastet till utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjning i Esbo 2021–2030 är offentligt framlagt 1.10–30.10.2021 under tjänstetid i stadsteknikcentralens kundtjänst, Teknikvägen 15, 02150 Esbo.

Planutkastet (på finska) kan också läsas på Esbo stads finska webbplats (www.espoo.fi) genom att från ingångssidan följa stigen: Asuminen ja rakentaminen > Rakentaminen > Vesihuolto ja hulevedet(extern länk).

Planen kan kommenteras till 30.10.2021.

Läs mera

Investeringschef Petri Vainio, tfn 050 590 8678, e-post: petri.vainio@esbo.fi.

Esbo centrumEsbovikenKalajärviKöklaxAlberga
  • Kungörelser