Vesihuolto ja hulevedet

Vesihuollolla tarkoitetaan käyttöveden toimittamista vesijohtoa pitkin ja jäteveden vastaanottamista jätevesiviemärin kautta. Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä. Rakennetussa kaupunkiympäristössä kaikki hulevedet eivät ehdi imeytyä maaperään, vaan ne täytyy kerätä hulevesiviemäreihin samalla tavalla kuin jätevedet omiin viemäreihinsä. Vesihuolto ja hulevesijärjestelmät rakennetaan uusille asemakaava-alueille katujen ja yleisten alueiden rakentamisen yhteydessä ja asemakaavoittamattomien alueiden vesihuoltoa täydennetään vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koko Espoo