Kungörelse: Stöd till yrkesverksamma personer inom kulturbranschen

  • Kultur
Publicerad: 24.9.2021 10.35

Särskilt stöd är avsett för yrkesverksamma inom konst- och kulturbranschen samt yrkeskonstnärer bosatta i Esbo vars arbetssituation har försämrats till följd av coronapandemin.

Det personliga stödbeloppet uppgår till 4 000 euro, vilket motsvarar Centret för konstfrämjandes konstnärsstipendium på två månader. Understödsmottagaren kan själv välja arbetsmånaderna under 2022. Esbo stad beviljar sammanlagt högst 200 000 euro i stöd.

Så här ansöker du om stöd

Stödet kan sökas 27.9.2021–8.10.2021 kl. 15.45. 

Stödet är avsett för privatpersoner. Den sökande kan också vara en arbetsgrupp eller ett band men varje medlem i gruppen måste själv ansöka om understöd.

Stöd ansöks med en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan laddas ner från denna webbplats måndag 27.9. kl. 8:00. 

Till ansökan ska det bifogas

  • meritförteckning
  • arbetsplan för tvåmånadersperioden.

Meritförteckningen och arbetsplanen lämnas in som enkelsidiga pdf-filer. Arbetsplanen är en beskrivning av den sökandes eget arbete eller uppehållande av sina yrkeskunskaper under stödperioden. 

Ansökningarna lämnas inom tidsfristen till Esbo stads registratur på adressen PB 1, 02070 Esbo stad. Ansökningsdokumenten kan lämnas till registraturen även på elektronisk väg till adressen kirjaamo@espoo.fi. Vid behov kan man skicka sekretessbelagd e-post till registratraturen via tjänsten securemail.espoo.fi(extern länk).

Beslut om beviljande av stöd fattas av kulturnämnden under november–december 2021.

Mer information och ansökningsblankett på följande webbplats(extern länk)

  • Kungörelser