Stöd till yrkesverksamma personer inom kulturbranschen

Särskilt stöd är avsett för yrkesverksamma inom konst- och kulturbranschen samt yrkeskonstnärer bosatta i Esbo vars arbetssituation har försämrats till följd av coronapandemin. Ansökningsperioden har löpt ut.

Det personliga stödbeloppet uppgår till 4 000 euro, vilket motsvarar Centret för konstfrämjandes konstnärsstipendium på två månader. Understödsmottagaren kan själv välja arbetsmånaderna under 2022. Esbo stad beviljar sammanlagt högst 200 000 euro i stöd.

De sökande har informerats om beslutet per e-post 29.11.2021. Det beviljade stödet betalas i regel till stödtagarna inom cirka en månad från beslutet, om inte något annat anges. Detta kräver inga åtgärder av stödtagaren. Till skillnad från andra stipendier krävs det inte att mottagaren av detta särskilda stöd lämnar en redogörelse eller rapporterar i efterhand.

Så här ansöker du om stöd

Stödet kan sökas 27.9.2021–8.10.2021. Ansökningsperioden har löpt ut.

Stödet är avsett för privatpersoner. Den sökande kan också vara en arbetsgrupp eller ett band men varje medlem i gruppen måste själv ansöka om understöd.

Stöd ansöks med en ansökningsblankett. Vänligen spara blanketten på din dator under fyllningsprocessen för att dess funktioner ska fungera.

Till ansökan ska det bifogas

  • meritförteckning
  • arbetsplan för tvåmånadersperioden.

Meritförteckningen och arbetsplanen lämnas in som enkelsidiga pdf-filer. Arbetsplanen är en beskrivning av den sökandes eget arbete eller uppehållande av sina yrkeskunskaper under stödperioden. 

Ansökningarna lämnas inom tidsfristen till Esbo stads registratur på adressen PB 1, 02070 Esbo stad. Ansökningsdokumenten kan lämnas till registraturen även på elektronisk väg till adressen kirjaamo@espoo.fi(extern länk). Vid behov kan man skicka sekretessbelagd e-post till registratraturen via tjänsten securemail.espoo.fi(extern länk).

Beslut om beviljande av stöd fattas av kulturnämnden under november–december 2021.

Rådgivning till de sökande

De sökande kan begära ytterligare information per e-post kulttuuriavustukset@espoo.fi(extern länk). Telefonrådgivning ges vid följande tidpunkter: 

  • Tors. 30 september kl. 9.30–11, tfn 043 8271 080 
  • Mån. 4 oktober kl. 13–14, tfn 050 3019 426
  • Ons. 6 oktober kl. 9–10, tfn 043 8271 080