Kungörelse: Flyttade fordon i Esbo 5.7.2021

  • Trafik
Publicerad: 28.6.2021 7.46Uppdaterad: 25.8.2021 9.28

Flyttning av fordon i Esbo 5.7.2021

Med stöd av lagen om flyttning av fordon att fordon har flyttats till stadens upplag­sområde, där ägaren har rätt att lösa ut sitt fordon efter att ha bestyrkt sin äganderätt.

En förteckning över de fordon som inte har avhämtats finns på Esbo stads webbsidor under en månad räknat från kungörelsens publi­ceringsdag.

Förfrågningar angående fordon tel. (09) 8162 5100

Äganderätten till icke inlösta fordon övergår till staden efter en (1) månad räknat från kungörelsens publiceringsdag.

Esbo 05.07.2021

Jurist

Hela Esbo
  • Kungörelser