Kuulutus: Ajoneuvojen siirrot Espoossa 5.7.2021

  • Liikenne
Julkaistu: 28.6.2021 7.38Päivitetty: 25.8.2021 9.28

Ajoneuvojen siirrot Espoossa 5.7.2021

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että ajoneuvoja on siirretty kaupun­gin varastoalueelle, josta omistajalla on oikeus lunastaa ajoneu­vonsa omistusoikeutensa osoitettuaan. Noutamattomien ajoneuvojen luettelo on nähtävissä Espoon kaupungin verkkosivuilla 1 kk:n ajan kuulutuspäivästä lukien.

Tiedustelut talteen otetuista ajoneuvoista puh. (09) 8162 5100

Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen yhden (1) kuukauden kuluttua kuuluttamispäivästä lukien.

Espoossa 05.07.2021

Lakimies

Koko Espoo
  • Kuulutukset