Generalplaneraren riktar blicken långt in i framtiden

  • Arbete
13.4.2023 10.05
Världen har visat hur allt kan överraska. Därför måste stadsplaneringen vara flexibel och vid behov ska det vara möjligt att uppdatera planerna snabbt, säger Ruusu.

Generalplaneraren Ruusu Vilokkinen deltar i utvecklingen av ett kontinuerligt växande, internationellt Esbo, som är en blandning av urban kultur och tjänster, fungerande kollektivtrafik och grönskande natur.

År 2022 inledde staden arbetet på en generalplan som sträcker sig långt in i framtiden: Esbos generalplan 2060. Avsikten är att skapa en långsiktig, strategisk markanvändningsplan som styr planeringen av staden och möjliggör byggande. Generalplaneraren Ruusu Vilokkinen berättar att planeringsarbetet är ett mångsidigt pussel. Utmaningen ligger i att sammanpassa markanvändningen och trafiken, samtidigt som man tar hänsyn till stadens klimatmål. Ruusu är själv infödd Esbobo. När hon gick i gymnasiet drömde hon om att bli vulkanforskare, men arbetsmöjligheterna i branschen var dåliga. I stället började hon studera planeringsgeografi. Hon tog examen från Helsingfors universitet 2011 och har arbetat som generalplanerare på Esbo stad sedan 2017. I sitt arbete fascineras hon av hur man genom stadsplanering kan påverka framtiden.

– Man måste förstå helheten och orsakssambanden mellan många olika fenomen. Så många olika saker har en inverkan på varandra. Jag vill bygga en hållbar framtid och känna att mitt arbete är viktigt, säger Ruusu.

Hänsyn till naturen vid planeringen

I Esbos generalplan tar man sikte långt in i framtiden, på år 2060. I det skedet är Ruusu, som nu jobbar med planen, redan 72 år gammal. Hon avslöjar dock att den föreliggande nya generalplanen ska slutföras inom fem år.

– Till min natur är jag uthållig och kan jobba med en mycket stor pensel. Vi planerar med utgångspunkt i den bästa möjliga information som finns just nu, men när jag gått i pension har staden uppdaterat generalplanen många gånger. Just nu jobbar vi med målen och efter det tar vi i tu med preliminära kartor. I varje skede ordnar vi informationsmöten där invånarna får ställa frågor.

– Vi är ense med invånarna om hur ett gott Esbo ska se ut, men samtidigt är invånarna oroliga för hur staden växer, eftersom de befarar att naturen ska bli lidande.

Ruusu säger att målet trots detta är en trivsam och grönskande stadsmiljö, där det finns mångsidiga tjänster och levande promenadcentrum. Dessutom måste staden värna om naturen också för att klimatmålen ska nås.

I Esbo arbetar en enhet på 30 personer med generalplanen. Enheten är en del av stadsplaneringscentralen.

– Mitt jobb går lyckligtvis inte ut på att sitta ensam och slita, utan jobbet utförs tillsammans med trevliga arbetskamrater. Vi är alla experter på olika saker. Jag upplever mitt arbete som mycket motiverande, säger Ruusu.

(Den ursprungliga artikeln är publicerad i Esbo stads personaltidning Espressi 1/2023. Text Jaana Kalliokoski.)

Metron är en viktig del av både stadsplaneringen och Ruusus arbetsresa.
  • Jobb för Esbo
  • Planläggning