Företagens samhällsansvar är konkreta gärningar – vad är de för dig som företagare?

  • Entreprenörskap
29.10.2020 13.50Uppdaterad: 31.8.2021 12.51

Över hälften av finländarna önskar att företagen tar konkret samhällsansvar. Många kunder vill veta varifrån produkterna kommer, produkterna ska vara klimatvänliga och personalens arbetsförhållanden ska vara i skick. Hur kan företaget uppfylla sådana förväntningar?

Företaget kan bli bättre ett steg i taget: det finns flera trappsteg till större samhällsansvar. Företaget kan visa samhällsansvar i enskilda projekt men också ha samhällsansvar som en drivkraft för sin produktutveckling och kräva detsamma av sina partner.

Kraven på samhällsansvarets nivå stiger hela tiden, när bland annat hållbar utveckling är något konsumenterna funderar på dagligen. Men konsumenterna funderar nog på mycket annat än klimatet också. Det som i går räckte till för ett företag att vara bäst i klassen är i dag ett grundläggande krav i branschen.

Hur kan ditt företag skilja sig från mängden? Det viktigaste är att vara trovärdig och föra fram fakta. Företagare, glöm inte att berätta om dina ansvarsfulla gärningar och fördelarna med dina ansvarsfulla produkter för dina kunder! Dina kunder vet inget om dina ansvarsfulla gärningar om du inte för fram dem.

Samhällsansvar är att erbjuda kunderna lösningar

Samhällsansvar är inte kosmetik utan att erbjuda kunderna lösningar. Produkter som produceras med samhällsansvar hjälper konsumenter att göra etiska val och ger företagskunder konkurrensfördelar. I synnerhet för stora företag är det viktigt att samhällsansvaret gäller hela upphandlingskedjan.

Samhällsansvaret har blivit mångsidigare. I samhällsansvaret ingår också att dra försorg om kunderna och arbetstillfällena. Vem skulle för ett år sedan ha trott att samhällsansvaret också kan omfatta besökarnas trygghet i coronatider?

Vad betyder samhällsansvar i ditt företag just nu? Hur tänker du berätta för dina kunder om hur ansvarsfullt dina produkter och tjänster har producerats?

Artikeln har skrivits av företagsexperten inom kreativa branscher vid FöretagsEsbo, EM, FM Ville Tolvanen. Ville sparrar nuvarande och framtida företagare vid start och utveckling av livskraftig affärsverksamhet. Villes kunder är aktörer inom kreativa branscher och alla andra som funderar på att grunda eller utveckla ett företag.