Även jag kör på biogas

  • Trafik
  • Miljö
13.10.2022 9.53
Du kan tanka miljövänlig och förmånlig biogas på gasstationen i Gloms.

Har du tänkt på att köpa en gasbil? Tre gasbilister i Esbo berättar om sina erfarenheter i artikeln. Alla tre tankar med inhemsk, utsläppssnål biogas och rekommenderar gasbilen som ett förmånligt, bekvämt och miljövänligt alternativ för alla.

 

 

Bild: Markku Kinnunen

Vem är jag och vad gör jag i Esbo?

Markku Kinnunen, stadsmätningen i Esbo, jag utför flygmätningar i jobbet och med dem tillverkas det till exempel stomkartor.

Hurdan gasbilist är jag?

Jag har en Seat Ibiza som går på gas och bensin. Familjen kör cirka 25 000–30 000 km/år med bilen, mest i Helsingforsregionen. I våras blev det dags att byta bil. Vi hade två bilar tidigare, en som gick på bensin, och en liten elbil med alltför litet batteri. Vi hade inte råd med en elbil med större batteri och det är dyrt att tanka med bensin, varför det med eftertanke sågs vettigt att köpa en gasbil. Och det har vi inte ångrat.

Vad är det bästa med gasbilen?

När man kör med den skiljer den sig inte från en bensinbil. Motorljudet är kanske aningen högre, men lägre än i en dieselbil. Modellerna skiljer sig förstås såtillvida från varandra.

Man kör 380 km på biogasen och tanken rymmer 14 kg, bensintanken drar 9 liter och räcker för 140 km. Räcker väl för även en längre resa. Man måste tanka oftare än med en bensinbil. Det tar i stort sett lika länge att tanka en gasbil som en bensinbil. 1 kg gas motsvarar 1,5 l bensin.

Det går åt cirka en liter bensin i månaden, dvs. en hink om året. Det beror på att när bilen startas kall, drar den först bensin. När körtemperaturen uppnåtts, byts bränslet till gas. Föraren märker inte bytet. Föraren märker inte heller under färden att bilen byter till ett annat bränsle när bensinen eller gasen tar slut.

Körda kilometer är billigare: om man kör 25 000 km/år klarar man sig 1 000 €/år billigare vid tankning än med en bensinbil.

Nätet av gasstationer är bra, särskilt i huvudstadsregionen. Utanför huvudstadsregionen är nätet ännu rätt glest. Alternativen för betalning är desamma som vid bensintankning.

Inköpspriset för en gasbil skiljer sig inte från priset på en bensinbil. Servicen är densamma, eller kanske något större (gasutrustningen granskas med ett års mellanrum.

Man behöver inta vara nervös över gasen: Gasen exploderar inte mitt under färden eller vid kollision mer än bensinen.

Rekommenderar du gasbilen för dina bekanta?

Det bästa med gasbilen är när gastanken får en att le och utsläppet är nära noll.

Jag rekommenderar den för alla som vill spara pengar när de tankar, och vill köra renare. Biogas tillverkas av till exempel matrester.

Bild: Emilia Lyly

Vem är jag och vad gör jag i Esbo?

Emilia Lyly, jag är handledare vid Esbo stads ungdomstjänster. Jag leder keramikklubbar för barn och ungdomar i Gräsan taitojen talo – ungdomarnas hobbyplats för hantverksfärdigheter.

Hurdan gasbilist är jag?

Vi har en Volkswagen Golf, årsmodell -14. Vi köpte den begagnad 2017. Vår bil är en hybrid; den går på både gas och bensin. Vid den tiden bodde vi 100 km från min mans arbetsplats och det lägre priset på gas jämfört med diesel (som var bränslet i vår tidigare bil) var sporren till att köpa en gasbil. Vi sparade rentav 200–300 euro om månaden.

Vad är det bästa med gasbilen?

Man blir på gott humör när man kan köra så rent som möjligt med bilen. Gasbilism är ekologisk, när du använder biogas. Det är även mycket trevligare att tanka: man fäster slangen i bilen och kan själv vänta i den varma bilen medan tanken fylls!

Rekommenderar du gasbilen för dina bekanta?

Javisst, jag kan rekommendera den för alla. Det är behändigt med en hybridmodell om man kör till ett område där det inte finns någon gas att få. Bilen byter från en tank till den andra helt smidigt och utan att man märker det.

Vem är jag?

Jag är Jani Mattsson. Jag arbetar på koncernförvaltningen i Esbo stad med frågor kring att leda med information.

Hurdan gasbilist är jag?

Vi köpte vår nuvarande bil, en VW Passat som går på gas och bensin, som begagnad importbil via en bilaffär 2018. Jag hoppades att jag skulle kunna börja köra med en utsläppssnål bil, och gasbilen gav en möjlighet som passar för min ekonomi. Lågt utsläpp kräver förstås att man tankar med biogas i stället för naturgas eller bensin, och då kommer koldioxidutsläppet vid körning i nivå med elbilen, eller lägre än så.

I början blev det fler arbetsresor för mig, men när arbetsplatsen byttes och med jobb på distans i och med coronan kör jag nu mer sällan. Familjens ärenden, att hämta till och från hobbyer, färder till stugan och längre semesterresor har löpt smidigt. Bilen är tillräckligt rymlig för oss, även utrustningen och prestationsförmågan är på plats.

Utan noggrannare kalkyler har jag beräknat att bränslekostnaderna, då man kör på biogas, blir lika som med en bensinbil, om man även beaktar den årliga drivkraftsskatten. Under pristoppen för bränsle till följd av kriget i Ukraina var det en stund en hel del billigare att köra på biogas än med en bensinbil.

Vad är det bästa med gasbilen?

Det bästa med en gasbil är möjligheten att kombinera lågt utsläpp med att man nästan inte behöver kompromissa med något. Till exempel med en dragkrok kan man dra ett lass på samma sätt som med en bensinbil. Bilen är också flexibel med bränslet: bilen har två tankar, en för gas och en annan för bensin. När gasen tar slut sker bytet till bensin under körningen utan att det alls märks.

I början kändes det förbryllande att tanka med gas, men det vänjer man sig snabbt vid och nu är det en vardagsrutin. Nätverket av gasstationer i huvudstadsregionen räcker för våra behov och det finns tämligen gott om gasstationer längs de flesta huvudvägar. Nya har öppnats även hela tiden. När vi kört längre i norr utom räckhåll för nätet av gasstationer har vi kunnat köra på bensin. Vår mest exotiska upplevelse när vi tankade gas inträffade i svenskspråkiga Österbotten på en lokal självständig tankstation vid en produktionsanläggning för biogas. Upplevelsen skärpte sinnena då även upplevelsen av stank var starkt närvarande. Här i staden sköts tankningen till all lycka med mindre dofter än på en bensinstation.

I vissa gasbilmodeller kan ett något mindre bagageutrymme vara ett minus, eftersom gastankarna tar sin egen plats. Det extra utrymmet under bottnen på bakluckan på min Passat är mindre än i bensinbilar; det egentliga bagageutrymmet har ändå samma dimensioner.

I det stora hela är det bekymmersfritt och lätt att köra med en gasbil. Den begagnade bilen har varit på reparationsverkstaden som normalt, inget mer om det.

Rekommenderar du gasbilen för dina bekanta?

Jo, helt säkert, såframt man hittar en modell till lämpligt fyndpris för sina behov! Mig passar den i nuläget mycket bra. Jag kan se olika alternativ i framtiden för lösningar på drivkraft, beroende på hur olika teknologier utvecklas. Jag skulle inte ännu ge mig för att deklarera att elbilen är en vinnande lösning för bilismen.

 

Biogas produceras i HRM:s anläggningar på Käringmossen och i Finno. Gasum förädlar biogasen i Finno till trafikbränsle medan den annars används till värme och el. Biogas är lokal energi och ger bättre självförsörjning. Ju mer biogas man samlar in, desto mer lokal gas kan produceras.

 

Länkar till nyheten:

Esbo jämförde livscykelkostnaderna hos stadens dieseldrivna lastbilar med biogas

I webbinariet Biogasens framtid presenterades perspektiv på biogasens nuläge och visioner om användningen av biogas som trafikbränsle i den närmaste framtiden. 

Traficoms stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp(extern länk).

 

Artikeln har möjliggjorts av projektet RAKKE. Esbo stads projekt Lösningsväg till ekosystem för hållbar tillväxt (RAKKE) finansieras med medel från Stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE).

  • Klimat
  • Hållbar utveckling
  • Jobb för Esbo