Är allt bra?

  • Ungdomsarbete
Publicerad: 10.3.2022 14.50Uppdaterad: 11.3.2022 5.44

Denna text har ursprungligen publicerats i Esbotidningen 1/2022
Läs övriga artiklar i Esbotidningen (extern länk)1/2022

Ungdomar har behov av gemenskap och pålitliga vuxna omkring sig. Välbefinnande består av många saker, men ingen klarar sig helt själv.

De flesta mår bra. Även om det har talats mycket om att unga mår dåligt påminner Harri Rinta-aho, direktör för sektorn för fostran och lärande i Esbo, att de flesta unga har det bra.

“Hos oss hör cirka en femtedel av de unga till den grupp som inte har det så bra och ett litet antal av dem mår riktigt dåligt”, säger Rinta-aho.

Enligt honom är ensamhet bland unga det mest hjärtskärande. Sällskap av jämnåriga och känslan av att höra till en grupp övervinner många svårigheter.

Esbo har fungerat som en pilotkommun för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Man har i samarbete med lokala idrottsföreningar, kulturföreningar och aktörer strävat efter att ge alla möjlighet till en hobby.

”Det finns lediga platser inom all hobbyverksamhet för unga vars familj inte har möjlighet att betala hobbyavgifter. Pengar får inte vara ett hinder”, säger Rinta-aho.

Skolan spelar en stor roll. Utöver hobbygruppen och hemmet är skolan en viktig gemenskap som det ska kännas bra för varje barn och ungdom att gå till. Det viktigaste måttet på elevhälsans verksamhet är den nationella skolhälsoenkät som genomförs vartannat år. De resultat som erhölls i slutet av året har gåtts igenom i skolor i Esbo i början av året.

”Utifrån resultaten gör skolans grupp för välbefinnande upp en åtgärdsplan för att komma till rätta med de potentiella problemen i skolan i fråga”, säger Terhi Pippuri, chef för elevhälsan.

Rinta-aho är särskilt oroad för skillnader i inlärning mellan ungdomar. Det kan till exempel finnas en skillnad på två år mellan kompetensnivån hos barn med invandrarbakgrund och barn som hör till urbefolkningen.

”Att halvera skillnaden har antecknats i Berättelsen om Esbo för den innevarande fullmäktigeperioden, men det finns också skillnader mellan barn i urbefolkningen”, påminner Rinta-aho.

Utmaningen är att ha ett tillräckligt antal skolpsykologer. I Esbo har man underlättat situationen genom att öka antalet kuratorer och socionomer som gör förberedande arbete. Totalt finns det 110 kuratorer, skolpsykologer och terapeuter inom elevhälsan i Esbo.

Både Rinta-aho och Pippuri framhåller samarbetet mellan elevhälsan och den övriga personalen i skolan.

”Varje barn borde ha minst en vuxen i skolan som han eller hon kan gå till och prata med. Det kan vara en favoritämneslärare, klassföreståndare, grupphandledare eller vaktmästaren.”

Nolltolerans mot mobbning. Våld och mobbning har lyfts fram som tema förra året och i år i arbetsgruppen för välbefinnande bland unga. Under en kväll med temat Ungdomssäkerhet i början av mars presenterade företrädare för staden och myndigheter, som polisen, olika sätt för närstående till unga att hantera det våld som de unga stöter på. Kvällen var ett startskott för samarbete mellan föräldrar och olika aktörer, och samarbetet fortsätter i april med regionala föräldrakvällar.

“Vi vill också i övrigt förbättra samarbetet med föräldrar och tydligare informera om var det finns hjälp att få för den som håller på att tappa greppet om den egna tonåringen”, säger specialplanerare Annika Kaarnalehto.

Vi har ett nära samarbete med städerna i huvudstadsregionen för att förebygga våld och mobbning.

“Vi håller bland annat på att starta en kampanj kring ämnet på sociala medier. Mobbning är en ständig utmaning och vid sidan av det förekommer sexuella trakasserier allt mer”, säger Kaarnalehto.

Sommaraktiviteter även på svenska

På sommaren anordnar Esbo stads ungdomstjänster ett stort antal läger och kurser som är öppna för alla. Bland annat erbjuds snooker, mopedrenovering, teater, fotografering och fartens tjusning med käpphäst.

Ungdomsledare Bettina Stenbäck berättar att det även kommer att finnas ett dagläger för svenskspråkiga lågstadieelever i Sökö ungdomslokal, där de kan leka, spela utomhusspel och bada på Klobbens strand. Dessutom planeras ett spelläger och ett nattläger för svenskspråkiga högstadieelever.

Ungdomstjänsterna anordnar även lågtröskelaktiviteter som inte kräver förhandsanmälan.

– Under veckan med gatukonst dyker vi in i en värld av graffiti, BMX och skateboard. Dessutom kan ungdomar även på sommaren spela och träffa varandra i ett virtuellt ungdomsutrymme i NE Discord, tipsar Stenbäck.

Anmälningar till läger och kurser kan göras från och med 14.3 via adressen harrastushaku.fi.

Om vädret är dåligt, spenderar Muhammad Arif Hamaday, Diart Balinca, Siradje Rashid och Agon Latifi tid på att hänga på köpcentret.
En vanlig hobby. Adiche Loy Sabwele och Anesa Shabani hoppas att futsalklubben fortsätter snart.

Text: Tiina Parikka och Matti Välimäki
Foto: Eemeli Sarka ja Ilari Välimäki